O mně

Touha po poznání věcí, jež přesahují hmatatelný svět, vše tajemné, po tom "jak vše funguje a proč, co je za tím“ a mnoho dalších otázek mne zaměstnávalo odjakživa. Tato moje neutuchající niterná potřeba poznat hlubší příčiny věcí a vesmírné zákonitosti dostaly nějakou konkrétnější podobu až v devadesátých letech, s nástupem ezoterické literatury na knihkupecké pulty. Studium těchto nauk mne tehdy zcela pohltilo a nadšeně jsem v té době přečetla snad všechno, co bylo v oblasti esoteriky, hermetiky, filosofie, numerologie, tarotu, astrologie, přírodního a andělského léčení, šamanismu a podobných témat dostupné a co mne oslovilo, prošla jsem nejrůznějšími kursy, získávala zkušenosti.

jitka2V této souvislosti mně nakonec nejvíce odpovědí na moje otázky nabídly spřízněné nauky numerologie a astrologie, které se postupně staly mou srdeční záležitostí, velkým koníčkem a následně i profesí. Profesně se jimi zabývám přes patnáct let, kdy mne zpočátku oslovila zejména numerologie pro svoji jednoduchost a přitom neobyčejnou výstižnost, s níž poskytuje základní informace o člověku, pomáhá porozumět dění v jeho životě, naznačuje směr cesty. Také proto, že je právě svou jednoduchostí dostupná pro každého. Jejím prostřednictvím se prakticky každý může rychle zorientovat ve svých základních povahových rysech, poznat, co jej omezuje, od čeho by měl ustoupit a co naopak rozvíjet; kde leží jeho jedinečný potenciál, který čeká na svou šanci. 

Protože jsem v „civilní“ profesi měla přístup k rozsáhlé databázi osobních dat stovek lidí a současně měla možnost je dlouhodobě osobně poznávat i s jejich životními příběhy,  vnímat, jak se projevují v návaznosti na svůj datum narození, i to, co se v jejich životech právě odehrává, bylo toto období pro mě velkou školou, neocenitelnou zkušeností, kdy jsem si přímo v praxi ověřovala teoretické vědomosti a vnímala, jak vše funguje a do sebe zapadá.

V průběhu těchto let se mi naskytlo mnoho příležitostí k provádění osobního výzkumu, který neobyčejně uspokojoval moji touhu po poznání a podporoval můj profesní růst. Současně jsem se věnovala samostudiu, absolvovala jsem řadu nejrůznějších kursů jak z oblasti esoteriky, numerologie, astrologie, psychologie, léčivých energií, různé terapeutické metody - v konečné fázi zejména proto, abych pochopila, že nejlepší školou je sám život a praktické zkušenosti s klienty. Kontaktem s druhými jsem se mnoho naučila a i v mém osobním životě a přístupu k mým blízkým se mnoho změnilo.

jitka3

Propojení těchto úžasných disciplin - numerologie, tarotu a astrologie konečně uspokojilo mou potřebu celostního pohledu na člověka, na jeho osobní příběh i na svět jako takový. Spojení těchto tří nauk mi dává větší možnosti a schopnost s nadhledem pochopit situaci, ve které se právě klient nachází, aby mohl dojít k sebepoznání a potřebným změnám. Při konzultaci klientovi nikdy nic neradím, pouze dávám informace v návaznosti na to, jak je čtu v jeho osobním horoskopu, nabízím určitý pohled a je na každém, co s nimi udělá, protože každý je zodpovědný pouze sám za sebe. Při výkladu horoskopu se současně nechávám vést svou intuicí a cítěním.

Spojení všech těchto tří metod, kdy každá po svém a zcela jedinečným způsobem rozvíjí vědomí člověka, umožňuje nahlédnout i neuvědomované stránky povahy, analyzovat kvalitu času. Jejich výpovědní hodnota je účinnější a rychlejší, než je tomu při jiných psychoterapiích. Všechny tyto tři skvělé techniky bych si proto troufla přirovnat ke třem rodným sestrám, jež toho mají tolik společného, přirozeně dobře spolupracují a vzájemně se potvrzují - jejich spojení prostě patří neodmyslitelně k sobě.

Při všech svých cestách za poznáním jsem vnímala, jak se vše postupně "poskládává" a posléze jsem pochopila, že jsem se naprosto nikam nedostala žádnou náhodou, vždy za vším stáli mí duchovní průvodci. Často jsem cítila, zejména při vedení kursů a psaní skript přítomnost bytostí z jiných dimenzí, kteří mně mnohdy přímo vkládali slova do úst, případně mi diktovali texty, že jsem sotva stačila zapisovat. Když jsem je pak po sobě četla, divila jsem se, jak jsem k těmto úžasným informacím přišla. A tak je tomu dodnes a já jim každý den nepřestávám být vděčná.

Přestože jsem absolvovala různé astrologické kursy, cítím se být zejména samoukem, který vpodstatně jenom "oprášil" své znalosti z minulých inkarnací, kdy jsem mnohokrát byla astrologem. Vše mi hned bylo mimořádně blízké a srozumitelné, jakoby mi stačilo si dané informace jen připomenout prostřednictvím astrologické teorie. Nepřekvapí pak, že spousta informací mi "přichází" intuitivně, skrze napojení na Vyšší zdroje (vládce mého Slunce ve Vodnáři Uran je umístěn ve dvanáctém domě, který je bránou do duchovních dimenzí). Současně je mimo jiné i příčinou, že nepatřím mezi lidi, kteří svoji hodnotu odvozují od materiálních statků, za své největší bohatství považuji své znalosti a zkušenosti, které jsem v průběhu života načerpala; cením si dobrých přátel.

V současnosti si stále prohlubuji vzdělání, nejvíce ze všeho mě baví zejména výzkum. Nejvíce si cením poznatků, ke kterým jsem si došla sama, neustále se učím. Fascinují mě příběhy významných osobností; ráda čtu životopisy současných, ale zvláště historických osobností, při kterých mne vždy doprovází vytištěný horoskop daného jedince. Tak mohu posuzovat historická fakta, vnímat souvislosti a dělat si vlastní úsudek na základě astrologického a numerologického vhledu. To mi umožňuje vidět a vnímat za řádky skutečný životní příběh tak, jak se mohl přibližně v té době odehrávat, jaký asi ten člověk mohl být jako osobnost, jak se asi cítil, jak myslel, jaké byl nucen překonávat překážky, prostě se mi tak vyjeví příslušná osoba v celé své pravdivé podstatě. Naposled jsem zkoumala partnerský horoskop římského císaře a českého krále Karla IV. (který dodnes otevírá duše a srdce Čechů) s jeho otcem králem Janem Lucemburským a obecně jejich rodinné vztahy. Bylo to velké dobrodružství.

Mým dalším koníčkem jsou úvahy a rozhovory na nejrůznější filosofická témata, zajímá mě, jak se věci skutečně staly a proč, co je za tím. Oslovuje mě zkoumání historických faktů prostřednictvím astrologických a numerologických zákonitostí, přičemž zejména astrologie nabízí neobyčejně hluboký a zcela konkrétní vhled do daných záležitostí, nabízí stále nové poznatky, je světem nekonečných možností, kdy je stále co objevovat. Příčinou tohoto zájmu je zejména moje Slunce ve Vodnáři spolu s Merkurem umístěné v osmém esoterickém domě, kde je rozený psycholog a výzkumník, umí "nahlížet za oponu". Můj vzestupný uzel v Rybách se nachází v devátém domě. Ascendent v Raku mi dává citlivou duši a Luna v Panně mě stahuje na pevnou zem, jí vděčím za praktický přístup k záležitostem. V období, kdy jsou nastoupila tuto profesní dráhu, začala dělat kursy numerologie a astrologie, se mně nastěhovalo tranzitní Pluto do šestého domu a progresivní Slunce na své pouti právě dohonilo  Jupitera v mém desátém domě profesního směřování. A tak to všechno začalo...  

163 O mně


Novinky

Nový kurs - Škola tvůrčí numerologie - podzim 2017 - více v odkazu Kursy - Škola tvůrčí numerologie

_____________________

 

Rozhovor pro časopis Sidonie - prosinec 2016: Spokojený zivot je výsledkem osobní transformace a spolupráce s vlastním osudem.Celý článek najdete TADY


 

Praktické semináře pro absolventy Školy tvůrčí numerologie začaly od března 2016 – více v odkazu Praktické semináře.

Kontakt

PETRA POSTUPOVÁ
PLZEŇ
tel.:    371 421 081
mob.: 721 312 745
E-mail: p.postupova@seznam.cz