Kurzy

Praktické semináře

erd sicht bild ptolomaus menšíPRAKTICKÉ SEMINÁŘE ASTROLOGIE

Praktické semináře astrologie probíhají v současnosti na dvou úrovních – pro pokročilé, který běží od roku 2007 a v srpnu 2015 byl otevřen nový cyklus pro začátečníky.                                                                                        

Tyto semináře jsou vhodné pro absolventy základního kursu astrologie, kdy je studentům nabízena možnost dále prohlubovat astrologickou teorii a získávat praktické zkušenosti s výklady rozmanitých horoskopů. Zde si mohou utřídit poznatky, vnímat hlubší souvislosti a „rozšířit si obzory“ dalšími astrologickými technikami. Součástí seminářů je rovněž práce s různými astrologickými programy, kde je možné si osvojit různé techniky.

Na těchto seminářích jsou průběžně otvírána další témata, která plynule navazují a rozvíjejí látku základního kursu astrologie. Jedná se např. o profesní a zdravotní dispozice, vliv stálic, denní a noční planety, partnerský horoskop a mnohé další.

Průběžně se věnujeme rovněž prognostickým technikám astrologie, tj. náhled do budoucnosti (i minulosti) na základě astrologických (i jiných) vlivů. Kombinací různých technik se (tranzitní, solární horoskop, sekundární direkce, numerologie, tarot) se snažíme dosáhnout co nejširšího pohledu na danou záležitost k dosažení maximální objektivity. Tak můžeme pochopit, co se v našem životě právě odehrává, porozumět minulosti a připravit se na výzvy daného období, abychom je mohli co nejlépe vyhodnotit a smysluplně využít k svému růstu.

Pracovní semináře mají polokonzultační charakter a kdo potřebuje poradit s nějakou záležitostí, problémem, termínem či jakoukoliv tematikou u sebe či svých blízkých, tuto možnost mu semináře poskytují.

 Tyto semináře probíhají v současnosti pro danou skupinu vždy ve čtvrtek 1x za měsíc dle dohody.

l63chiron

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

     Numero kruh 200

        PRAKTICKÉ SEMINÁŘE NUMEROLOGIE

Praktické semináře numerologie jsou určeny absolventům Školy tvůrčí numerologie a slouží k prohlubování teorie a získávání praktických zkušeností.

Na těchto seminářích zaměřujeme pozornost na témata, jež navazují na látku základního kursu numerologie. Věnujeme se v nich jak individuálním rozborům data narození a jména, tak obecně současné situaci globálního charakteru.

Tyto semináře jsou určeny pro všechny, kdo se chtějí dále posouvat, osvojit si další techniky, pracovat na sobě a rozvíjet svůj potenciál, své tvořivé schopnosti. Pro ty, jež mají radost ze sdílení a vzájemné inspirace.

Semináře plní rovněž poradenskou funkci a kdo potřebuje „pohled zvenčí“ na nějakou svoji osobní záležitost, danou situaci, problém, který právě řeší, případně má zájem o osobní rozbor, nabízející objektivitu a nadhled - takovou možnost semináře poskytují.

Semináře probíhají 1x za měsíc (obvykle ve čtvrtek) od 17 do 19 hodin a termíny a místo konání jsou vždy určeny v závislosti na počtu přihlášených účastníků. Při větším počtu zájemců se konají v Plzni, Jazykové škole Dimenze, Na Roudné 20, v opačném případě na adrese Plzeň, Tachovská 47.

Na numerologický seminář je potřeba se vždy předem přihlásit nejpozději 10 dnů předem prostřednictvím závazné přihlášky. Přihlásit se na ně může kdokoliv, kdo u mne absolvoval Školu tvůrčí numerologie.

 Termín nejbližšího semináře numerologie:   

            V současnosti praktické semináře numerologie neprobíhají.

 l63 e

Cena za astrologický i numerologický seminář je v obou případech 250 Kč a platí se v případě astrologického semináře na místě vždy na začátku semináře a v případě numerologického semináře nejpozději týden předem na můj účet.

Případné dotazy na:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. 721 312 745

 Přihlášku najdete tady

l63chiron

 

Kurz astrologie

 

KURS ASTROLOGIE PRO KAŽDÉHO

Kurs tradiční astrologie

 

 Horoskop menší

 

 Nový ročník: zatím není stanoven žádný termín

 

 

 l63chiron

Nový ročník 2014/2015 v Plzni

Začátek:         16. října 2014

Místo konání: jazyková škola Dimenze, Plzeň, Pod všemi svatými 20

Termíny přednášek: viz Harmonogram

Cena jedné přednášky: 250+50 Kč skripta

Kurs je cyklem jednotlivých  přednášek se základní astrologickou tematikou

vedoucí k orientaci v osobním horoskopu (zvládnutí technik pro jeho výklad)

_____________________________________________________________

Kurs tradiční astrologie probíhá formou  přednášek 1x za 14 dní (vždy čtvrtky od 17.-do 19.00 h) od října do června následujícího roku. Slouží k základní orientaci v horoskopu a k seznámení s astrologickými principy. Je vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé. Na kursu pracujeme se zcela konkrétními horoskopy.

Cílem kursu je naučit se porozumět struktuře horoskopu tak, aby se každý mohl stát sám sobě astrologem: znalost vlastního horoskopu (případně našich blízkých) je klíčem k sebepoznání a spokojenějšímu životu. Poznání astrologických zákonitostí nás posouvá k vědomějšímu životu, napomáhá se lépe orientovat v životních událostech, nalézt jejich hlubší význam a smysl. Umožňuje prozření strnulých vzorců chování, jež nás omezují a brání ve vývoji.

K jednotlivým přednáškám náleží velmi podrobná skripta. Přednášky se platí individuelně, takže má každý možnost volby aby se mohl rozhodnout, zda mu bude tento systém výuky vyhovovat. Platí se však vždy dopředu následující lekce a ve výjimečném případě, kdy se student nebude moci zúčastnit, obdrží spolu se skripty zvukovou nahrávku. Také je možné absolvovat pouze některé přednášky s určitou tematikou; v tom případě vyžaduji dopředu písemný přehled, na kterém se dopředu domluvíme.

Číst dál: Kurz astrologie

Škola numerologie

 

ŠKOLA TVŮRČÍ NUMEROLOGIE               

s astrologickým zaměřením

(intensivní kurz numerologie)    

numero pampeliška finální 

 

 

 

 

 

 

 Nový ročník:   v současnosti není žádný kurs v nabídce

l63chiron

 

  I. a II. ročník v Plzni:             
  I. ročník:          termín bude upřesněn

 II. ročník:          termín bude upřesněn

Místo konání: Plzeň, Jazyková škola Dimenze, Pod všemi svatými 20 (Roudná)

Oba ročníky jsou víkendovými cykly (sobota, neděle).

Zájemci se mohou hlásit na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (k zaslání Přihlášky)     

nebo prostřednictvím  Programové a cenové nabídky, kde rovněž naleznete veškeré informace a Přihlášku

______________________________________________________________

Numerologie je účinným prostředkem sebepoznání, výjimečným nástrojem pro růst a transformaci. Zcela jedinečným způsobem rozvíjí vědomí člověka, umožňuje nahlédnout i neuvědomované stránky povahy, analyzovat kvalitu času. Dokáže vykreslit velmi přesně dispozice i omezení, jež nám byly dány do vínku, objevit skryté schopnosti a talenty, odkrýt možnosti, které dosud čekají na svou příležitost. Pomáhá k prozření a opuštění rutinních vzorců chování, které brání našemu spokojenému životu.

Číst dál: Škola numerologie

Novinky

Od září opět Praktické semináře astrologie pro absolventy kursů - více v odkazu Kursy/Praktické semináře


Informovaná voda - více v odkazu Doporučuji


Rozhovor pro časopis Sidonie - prosinec 2016: Spokojený zivot je výsledkem osobní transformace a spolupráce s vlastním osudem.Celý článek najdete TADY


Praktické semináře pro absolventy Školy tvůrčí numerologie – více v odkazu Praktické semináře.

Kontakt

PETRA POSTUPOVÁ
PLZEŇ
mob.: 721 312 745
E-mail: p.postupova@seznam.cz