Nabídka

       

 nabídka                                           

 1. Osobní konzultace – výklad horoskopu, numerologický rozbor
 2. Osobní konzultace zaměřená jen na určité téma či analýzu současného období
 3. Písemná analýza osobního horoskopu
 4. Písemná analýza osobního horoskopu specializovaná pro dětifoto
 5. Partnerský horoskop (konzultace nebo písemná analýza)
 6. Numerologický rozbor
 7. Výběr jména
 8. Přednášková a vzdělávací činnost, kursy a semináře
 9. Chironova astroterapie

 Na konci textu: "V čem nám může pomoci astrologický výklad?"

Objednat poradenskou konzultaci, písemný horoskop či jakoukoliv službu z Nabídky (kromě Chironovy astroterapie) je možné pouze telefonicky. Písemně je možné zadat osobní data (jméno, datum, místo a přesný čas narození).

l63 e            

    1.    OSOBNÍ KONZULTACE

 Numerologický rozbor, výklad osobního horoskopu

Osobní konzultace s klientem zahrnuje v úvodu numerologický rozbor dle data narození, kdy se věnujeme jak osobnostnímu profilu, životní cestě, tak prognostické části, ve které si řekneme, v jaké fázi cyklu se klient právě nachází, jaké jsou výzvy, úkoly a možnosti daného období. K většímu vhledu používám tarotové symboly. Součástí je rovněž rozbor jména pokud má klient zájem.

 Dalším krokem je výklad osobního horoskopu, kde analyzujeme veškeré životní oblasti klientova života - rané dětství, rodinné prostředí, vztah s otcem, matkou, profesní a zdravotní dispozice, schopnosti a talenty, majetkové poměry, vztahové záležitosti, předpoklady pro partnerský život, životní úkol (osa karmických uzlů). Výklad horoskopu rovněž poskytuje informace o základním archetypu osobnosti, temperamentu, celkové vitalitě, u ženy nabízí informace o okolnostech kolem těhotenství, mateřství a porodu (ukáže případnou problematiku v této oblasti, navádí k řešení).

Na výklad horoskopu navazuje náhled do budoucnosti (případně minulosti), kdy se prostřednictvím prognostických technik zaměřujeme na budoucí vlivy v životě klienta a snažíme se k nim najít optimální přístup. V průběhu konzultace se klient může zeptat na vše, co jej zajímá, ujasnit si některá fakta. Součástí konzultace je často vyhledání vhodného termínu pro změny a nové aktivity klienta (např. změna práce, studium, početí apod.).

 Snažím se klientovi nabídnout komplexní obraz, k čemuž využívám kromě svých zkušeností a intuice všech spřízněných disciplín, se kterými pracuji – astrologie, numerologie a tarotu, jež prohlubují vhled do osobnosti klienta. Ke každému klientovi přistupuji individuálním způsobem podle vnitřní intuice.

Výklad horoskopu a numerologický rozbor jsou rovněž velmi dobrými pomocníky při výchově dítěte. Vedou k hlubšímu pochopení jeho charakterových vlastností, temperamentu, umožňují se lépe naladit na jeho vnitřní založení. Vypovídají o tom, jak dítě vnímá své rodinné prostředí, rodiče, sourozence, mapuje okolnosti školní docházky, studia, ukáže profesní orientaci, zdravotní dispozice, může pomoci k výběru vhodných koníčků a sportovních disciplin. Je výpovědí o talentech, dovednostech, mentálních dispozicích, může objevit rovněž různé poruchy a navést k řešení.

Součástí konzultace je nahrávka na CD a přísluší k ní písemný materiál (Základní orientační analýza cca 15 – 20 stran).

 • Cena osobní konzultace včetně písemného materiálu  za 2 h:    1900 Kč 
 • l63 e

2.    OSOBNÍ KONZULTACE

 zaměřená na určité aktuální téma, dotaz či prognózu na dané období

 Zvládneme obvykle za cca 1,5 - 2 hodiny

Nejčastější témata, se kterými klienti přicházejí: výběr vhodného studia, profesní zaměření, okolnosti těhotenství, početí, výběr optimální varianty jména, vhodného termínu pro důležité osobní aktivity.

Klienti často přicházejí „v časech obratu“, kdy dochází v jejich životě k významným změnám v důsledku tranzitujících planet, jež aktivují jejich horoskop zrození. Tehdy často přicházejí o své jistoty a touží porozumět současnému dění; zajímá je, jak dlouho dané období potrvá a jakým způsobem je nejlépe zvládnout.

 • Cena za 1 h:        700 Kč pro stávající klienty, jinak 900 Kč.      
 • Pokud se konzultace protáhne, je cena 600 Kč za další hodinu.     
 • l63 e
 • 3.    Písemné osobní analýzy

  "Velká písemná analýza osobního horoskopu" je určena pro každého, kdo na sobě chce pracovat a má tudíž zájem se o sobě dozvědět co nejvíce informací, poznat sám sebe, objevit skrytý potenciál i stínové stránky své povahy. Svojí obsažností (cca 75 stránek) a komplexním zpracováním by se vpravdě dala nazvat "analýza pro náročné".

 • Analýza osobního horoskopu mapuje základní charakteristiky osobnosti, vnáší vhled do všech životních oblastí, podává informace o našem temperamentu, mentálních a komunikačních dovednostech, rodinném prostředí, vztahu s rodiči, sourozenci, partnerských, profesních a zdravotních dispozicích, finančních poměrech, životním směřování; u žen o okolnostech kolem těhotenství, mateřství a mnoho dalšího. Svou komplexností poskytuje ucelený pohled na veškeré oblasti života, vede k uvědomění a růstu.

 • Tento typ analýzy osobního horoskopu je materiálem cca 75 i více stran a v závěrečné

  části navazuje „Komplexní výklad“, jež obsahuje shrnutí veškerých informací, aby klient všemu co nejlépe porozuměl, poskytuje další informace, vhledy, možnosti řešení napěťových oblastí.

 • Velká písemná analýza je velice podrobná, obsahuje mnoho informací, a proto její podmínkou je osobní konzultace (viz výše, v odstavci 1. Osobní konzultace). Jedině tak si mohu být jistá, že všemu v textu správně porozumíte, mohu tak reagovat na Vaše dotazy. Součástí této konzultace je rovněž výhled do budoucna, zaměříme se na témata, které  právě řešíte. Na tuto konzultaci v rámci písemné analýzy je poskytována sleva cca 300,- v závislosti na délce trvání, časově se jedná obvykle o dvě až dvě a půl hodiny.

 • Vypracování písemné analýzy Vašeho horoskopu je časově i energeticky velice náročné, proto mu odpovídají lhůty dodání minimálně  4 – 5 měsíců v závislosti na současném počtu objednaných klientů.

  • Cena:                       3200 Kč (bez konzultace)
  • Cena za konzultaci     700 Kč za 1 h

       Písemná forma je dočasně z časových důvodů pozastavena.

l63 d

 


           4.    Písemné osobní analýzy specializované pro děti

              Astrologie a numerologie jsou rovněž velmi dobrými pomocníky při výchově dítěte.

  Narozením dítěte - příchodem nové lidské bytosti na tento svět je nám svěřena na určitý čas jedna z nejodpovědnějších rolí – jeho výchova a vedení až do období dospělosti. Analýza jeho horoskopu nám může být cenným zdrojem informací k uvědomění, kým vlastně naše dítě je a umožnit nám tak se lépe naladit na jeho vnitřní založení. Z horoskopu můžeme vyčíst, s jakými vlohami přišlo dítě na svět, jakým způsobem bude vnímat své okolí, komunikovat, jaké jsou jeho silné a slabší stránky, jakým případným problémům je dobré již od narození předcházet, na co zaměřit pozornost. Hlubším pochopením svého dítěte a motivů jeho jednání můžeme lépe podpořit jeho dovednosti a talenty, objevit jeho jedinečné schopnosti, vyvarovat se řady zátěžových situací. Můžeme mu lépe porozumět v období dospívání, kdy se snaží osamostatnit a přitom je velmi citlivé vůči svému okolí.

Analýza horoskopu dítěte poskytuje ucelený obraz jeho osobnosti, vede k pochopení jeho charakterových vlastností, temperamentu, intelektu, jeho fyzických i citových potřeb. Pomůže se orientovat při volbě koníčků, sportovních aktivit, okolnostech školní docházky, profesní orientaci. Vykreslí rodinné prostředí a to, jak dítě vnímá otce a matku i vztah mezi nimi.

Vede k uvědomění, že potřeby a touhy našeho dítěte jsou často zcela odlišné od těch našich i od ostatních sourozenců. Znalost jeho horoskopu nám umožní dovolit mu být tím, kým skutečně je, být mu oporou při životních výzvách.

Horoskop našeho dítěte, vypočítaný pro přesný čas a místo narození, je nositelem individuálních charakteristik a může být cenným vodítkem pro rodiče a pro každého, komu záleží na zdravém vývoji a spokojenosti dítěte. Astrologie nám tuto jedinečnou šanci rozpoznat charakterové založení dítěte již od jeho narození nabízí.

Písemná osobní analýza (horoskop) je materiálem cca 60 – 75 stran a v závěrečné části navazuje „Komplexní výklad“ (na dalších cca 10 stran).  

           Tato "Velká písemná analýza" je velice podrobná, obsahuje mnoho informací, a proto její podmínkou je osobní konzultace (viz výše, v odstavci 1. Osobní konzultace). Jedině tak si mohu být jistá, že všemu v textu bylo správně porozuměno a můžeme se podrobně zaměřit na vaše případné dotazy. Na tuto konzultaci v rámci písemné analýzy je poskytována sleva v závislosti na délce trvání, časově se jedná obvykle o dvě až dvě a půl hodiny.

Podrobnější informace pod bodem 3. Písemné osobní analýzy.

 • Cena:                        3300 Kč (bez konzultace)
 • Cena za konzultaci      700 Kč za 1 h )

             Písemná forma je dočasně z časových důvodů pozastavena.

 • l63 e

 

5.    Partnerský horoskop

Povaha vztahu má vždy více stránek. V každém vztahu nacházíme oblasti, v nichž se partneři shodují či neshodují. Poznání souvislostí srovnávacího partnerského horoskopu (synastrie) a dalších spřízněných technik nabízí uvědomění, ve kterých oblastech daného vztahu můžeme plně rozvinout jeho harmonické prvky a kterým oblastem bychom měli věnovat větší pozornost a vědomé úsilí k zpracování a zjemnění jeho problematičtějších stánek.

Partnerský horoskop lze zpracovat pro jakékoliv dvě osoby (např. vztah rodič – dítě, pracovní vztah apod.), ale nejčastěji se používá pro vztah muže a ženy.

5.1      OSOBNÍ KONZULTACE PARTNERSKÉHO VZTAHU

Úvodem se vždy zkoumá každý z partnerů a jeho horoskop samostatně, protože nezanedbatelnou roli ve vztahu hraje nejenom vzájemná slučitelnost partnerů, ale také jedinečná osobnost každého z nich. Osobní horoskop ukazuje základní povahové rysy včetně dispozic pro milostné záležitosti a partnerský život. Každý z nás má daný určitý typ partnerů, ke kterým je přitahován, právě tak z horoskopu vyplývá způsob našeho chování v partnerských vztazích. Již tyto samotné základní dispozice obou zúčastněných mohou klientovi mnohé napovědět, protože ukazují základní charakteristiku každého z partnerů, jež pomohou lépe pochopit jk sebe sama, tak svůj protějšek.

Dále přecházíme k vzájemným vazbám mezi partnery, ke kterým využívám zejména partnerský srovnávací horoskop, tzv. synastrie (z řečtiny „společné hvězdy“), který mapuje vzájemné vazby mezi planetami horoskopu jednoho partnera s planetami druhého partnera a ukazuje jak na sebe budou vzájemně reagovat, ve kterých oblastech se budou harmonicky propojovat, podporovat a naopak co budou u toho druhého vnímat jako problematické či napěťové. Srovnávací horoskop tak ukáže míru schopnosti vzájemného porozumění, kompatibilitu, slučitelnost založení obou osobností. Odhalí oblasti, kde mohou vznikat konflikty, ukáže, na co je potřeba zaměřit pozornost. Vypovídá o tom, jaká je skutečná perspektiva vztahu.

Pro dokreslení se užívá horoskop průměru, který se nazývá kompozitní, pomocí něhož lze odhadnout silné či slabší oblasti vztahu.

             Hledisko tarotu: obraz tarotové symboliky je nástroj, který nám může pomoci proniknout k skryté moudrosti a usnadnit pochopení hlubší dimenze vztahu. Otevírá pohledy, které přesahují hranice našeho běžného způsobu vnímání. 

Součástí konzultace je nahrávka na CD a přísluší k ní písemný materiál (nejvýznamnější vzájemné aspekty + hledisko Tarotu).

 • Cena osobní konzultace partnerského vztahu za 2 h:  2200 Kč


5.2      Písemný partnerský horoskop

            Zahrnuje veškeré náležitosti jako v bodě 5.1, zpracované do písemné formy a mnoho dalšího. Jeho hlavní částí je srovnávací horoskop (tzv. synastrie) a tarotový symbol pro daný vztah. Obsahuje veškeré vzájemné vazby mezi partnery (harmonické, disharmonické), pozice v domech, živlovou rovnováhu a další informace.

 • Cena:                      3100 Kč (bez konzultace)
 • Cena za konzultaci    700 Kč za 1 h

             Písemná forma partnerského horoskopu je dočasně z časových důvodů pozastavena.

       l63 e

 

 

6.    numerologicý rozbor

Písemný numerologický rozbor osobnosti dle data narození včetně celoživotního prognostického výhledu (osobní cykly, mapa života) slouží k základnímu sebepoznání a orientaci v životě a současném dění. Součástí komplexního materiálu je hledisko tarotu a přehledná tabulka, obsahující celoživotní kombinace individuálních osobních cyklů a mapu života. Obsahuje podrobný rozbor jména.

             Rozbor obsahuje cca 30 stran a v závěrečné části obsahuje „Komplexní výklad“ (na dalších cca 3 - 5 stran), jež zahrnuje další informace (shrnutí).                                                  

 • Cena:  1700 Kč (bez konzultace)        
 • Děti     1900 Kč (bez konzultace)    Obsahuje další informace navíc, např. návody pro rodiče apod.).
 • Cena za konzultaci  700 Kč za 1 h     

    l63 e

 

 

7.    výběr jména

Rozbor jména a výběr jeho optimální varianty pro zlepšení vnitřní stability a schopnosti sebeprosazení je cestou k harmonii.

Kromě data narození rovněž jméno odráží charakter a osobnost člověka. Je proto neopominutelnou výpovědní hodnotou o naší povaze a vnitřních pohnutkách k činům.

Výběrem optimální varianty jména pro dítě, případně změnou jména v dospělosti můžeme mnohé záležitosti svého života příznivě ovlivnit, předejít různým úskalím.

Změnou jména dochází ke změnám jak charakterových vlastností tak následně přístupu k vnějšímu světu. Často se tak děje změnou jména po sňatku.

 • Cena za cca 1 hodinu konzultace:  700 - 1200 Kč (součástí není písemný materiál)
 • Cena za písemný rozbor  je individuální a řídí se počtem variant k rozboru

l63 e                                                                        

8.     přednášková a vzdělávací činnost, kursy a semináře

8.1      škola tvůrčí numerologie s astrologickým zaměřením

Probíhá buď 1x za 14 dnů nebo o víkendu.

Bližší informace v odkazu Kursy/Škola numerologie

8.2      astrologie pro každého

Kurs tradiční astrologie.

Slouží k seznámení se základními astrologickými principy vedoucími k orientaci v osobním horoskopu (zvládnutí technik pro jeho výklad). Jeho cílem je naučit se porozumět struktuře horoskopu tak, aby se každý mohl stát sám sobě astrologem.

         Poznání astrologických zákonitostí nás posouvá k vědomějšímu životu, napomáhá lépe se orientovat v životních událostech, umožňuje lépe pochopit své blízké, svůj svět, ve kterém se pohybujeme. Navádí k prozření strnulých vzorců chování, jež nás omezují a brání ve vývoji.

Probíhá 1x za 14 dnů dle harmonogramu.

Bližší informace v odkazu Kursy/Kursy astrologie.

8.3      pracovní semináře pro absolventy kursů

Absolventi kursu astrologie a Školy tvůrčí numerologie mají možnost pokračovat s prohlubováním teorie na pracovních seminářích, kde si mohou utřídit poznatky, získat praktické zkušenosti s výklady různorodých horoskopů, rozborů, naučit se je vnímat v širších souvislostech, případně si rozšířit obzory dalšími technikami.

Bližší informace v odkazu Kursy/Praktické semináře.

     l63 e                                                                           

    9.    chironova astroterapie

je naší autorskou metodou s terapeutkou paní Hanou Homolkovou a specializuje se na čištění bloků daných disharmonickými konstelacemi osobního nebo partnerského horoskopu, v jejichž důsledku pak zažíváme různé typy dezorientace, napětí, nedorozumění, nejistotu, omezení, překážky, vztahové zádrhely, citová zranění, zdravotní problémy.

Bližší informace v odkazu Chironova astroterapie.

Podrobné informace na: www.chironovaastroterapie.cz 

l63 Nabídka před Co nám může 


                  V ČEM NÁM MŮŽE POMOCI ASTROLOGICKÝ VÝKLAD    

Co se můžeme dozvědět při konzultaci z výkladu horoskopu zrození?

Co je horoskop? Je v něm skryt náš osud? Horoskop Nabídka              Slovo horoskop má kořeny v řečtině  a znamená asi tolik jako "pohled po hodinách".

Osobní horoskop je pak sestavován pro datum, přesný čas a místo narození. Říká se mu „nativní horoskop“ nebo také radix. Je to vpodstatě záznam astronomické konstelace nebeských těles v okamžiku narození (nebo vzniku nějaké události). Zrcadlí se v něm celková osobnost člověka, veškeré dispozice a životní výzvy; má návaznost na naši karmickou minulost. Je souhrnem celé řady cenných informací, mapou, která hledajícímu člověku prozrazuje, proč se narodil a jaké má ve svém životě zvládnout úkoly, ukazuje hlavní linie jeho života, uvědomované i neuvědomované stránky povahy. Podává informaci o tom, které vlastnosti má rozvíjet a kterým věnovat větší pozornost aby mohl změnit nesprávné životní postoje, přivádějící jej opakovaně do životních krizí.

Znalost osobního horoskopu tak slouží k lepší orientaci v chaosu života, k nalezení hlubšího významu, smyslu existence, ukazuje účel a cíl našeho života, směruje ke kreativnímu a smysluplnému prožívání životního příběhu, k zlepšení kvality života, k nalezení harmonie a spokojenosti. Pomáhá utřídit si názory, vyjasnit pochybnosti, získat lepší orientaci o sobě, o svém životě i svých blízkých, vnímat nové úhly pohledu – prostě nahlédnout svět, ve kterém se pohybujeme, jinou optikou.

Často mi lidé říkají, že spoustu věcí, které vyplynuly z výkladu horoskopu, již dávno vědí. Tím, že si je potvrdili, je posouvá k větší sebedůvěře, k nalezení sebe sama.

Výklad horoskopu rovněž umožňuje se lépe orientovat v partnerských vztazích, nabízí odpovědi na otázky, vysvětluje, proč např. přitahujeme stále stejný typ partnerů. Naznačuje perspektivu vztahu (co nás spojuje, co nás rozděluje), případně co na sobě máme změnit, na čem zapracovat aby v našich partnerských a mezilidských vztazích zavládla větší harmonie a soulad.

Astrologické interpretace neuvědomovaných stránek naší povahy jsou neobyčejně výstižné, velmi přesné a svou výpovědní hodnotou účinnější a rychlejší, než je tomu při jiných psychoterapiích. Horoskop ukazuje psychiku jako celek. Je skvělým nástrojem sebepoznání a výchozím bodem pro práci na sobě.

Písemná analýza horoskopu poskytuje svojí obsažností a komplexností celoživotní materiál o sobě a pokud vnímáme informace svého horoskopu skutečně správně, tj. vnitřním prožitím, pak s údivem zjišťujeme, že nám opakovaná četba pořád stejného horoskopu přináší nové a dosud netušené informace, kterých jsme si předtím nevšimli, resp. nebyli schopni si všimnout.

* * *

Ve vesmíru se stále všechno pohybuje v pravidelných cyklech, které se neustále opakují. Známe-li čas, kdy dochází v našem životě k zásadním obratům, k rozhodujícím vývojovým krokům a typ energie, s jakou budeme v tomto období konfrontováni, můžeme se mnohem lépe orientovat v daném běhu události, vyhnout se různým úskalím a krizovým momentům.

Prognostické techniky astrologie a numerologie umí tato období významných změn v našem životě odhalit a definovat, připravit nás na ně tak, abychom období, kdy budeme prověřováni, jak se stavíme k životu a jak na sobě pracujeme, zvládli co nejoptimálnějším způsobem. Vědomým úsilím pak tyto přelomové životní fáze vnitřního růstu můžeme využít mnohem smysluplněji.

Tyto prognostické metody právě tak poukazují na nejvhodnější období ke změnám i na období, kdy je lepší se držet stávajících jistot.

Je v horoskopu skryt náš osud?

            Náš osobní horoskop vypovídá o základních dispozicích, ale neříká, jak přesně bude náš život probíhat, protože každý máme svobodnou volbu a tudíž způsob, jakým budeme přistupovat k životním výzvám, bude u každého jiný.

         Je pravda, že konstelace našeho horoskopu jsou dané a představují určitá podmínění, vycházející z naší karmické minulosti, a tak jistým výzvám osudu a učebním lekcím se vyhnout nemůžeme, ale záleží jenom na nás, jakým způsobem k nim budeme přistupovat a jaký zvolíme způsob jejich řešení. Podle toho se bude utvářet naše budoucnost, která je ukryta především v našem nitru, v našich myšlenkách, v ochotě měnit nesprávné životní postoje.

Je pak na každém, jakým způsobem sdělení, jež nabízí osobní horoskop, přijme a zda se mu stanou pomocníkem na cestě, světýlkem v tmách, ukazatelem směru, kterým by se měl dát ke svému zušlechtění a využití svých schopností, či jestli připustí, aby se naplnily disharmonické konstelace. Horoskop zrození můžeme vnímat jako výchozí potenciál, který je optimální pro zvládnutí individuálních úkolů našeho života.

Spokojený život je tak výsledkem osobní transformace a spolupráce s vlastním osudem, přičemž nezbytným předpokladem k nastoupení této cesty je přijetí zodpovědnosti za svůj život, za své vlastní myšlenky, slova a činy.

K tomu říká Thorwald Dethlefsen (německý esoterický psycholog a terapeut, autor knih „Nemoc jako cesta, Osud jako šance, Zážitky z minulých životů“ a další):

"Osudu záleží pouze na konečném výsledku, nikoliv na cestě. Důležité je pouze to, aby člověk dosáhl svého učebního cíle a ne to, kolik utrpení si naloží na svá bedra jenom proto, že se zdráhá učit se. Rány osudu a nemoci jsou takřka vždy jen pasivním aspektem učebního procesu, který jsme nevzali na vědomí. Stručně řečeno to znamená: kdo se neučí, ten trpí".

 

Proto každá situace, do které se dostaneme, ať příznivá či méně příznivá (z našeho hlediska), by měla sloužit našemu růstu.

duha1   Svůj „osud“ máme ve svých rukou – a nic není silnějšího než vůle člověka. Hvězdy naznačují, ale neurčují.

       

 

 

Novinky

Od září opět Praktické semináře astrologie pro absolventy kursů - více v odkazu Kursy/Praktické semináře


Informovaná voda - více v odkazu Doporučuji


Rozhovor pro časopis Sidonie - prosinec 2016: Spokojený zivot je výsledkem osobní transformace a spolupráce s vlastním osudem.Celý článek najdete TADY


Praktické semináře pro absolventy Školy tvůrčí numerologie – více v odkazu Praktické semináře.

Kontakt

PETRA POSTUPOVÁ
PLZEŇ
mob.: 721 312 745
E-mail: p.postupova@seznam.cz