O mně

Na počátku mé cesty k astrologii stála touha po poznání věcí, jež přesahují náš hmotný svět, zajímalo mě, "jak vše funguje, co je za tím“. Najít odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek, poznat hlubší příčiny pozemských a vesmírných zákonitostí dostaly nějakou konkrétnější podobu až v devadesátých letech minulého století, s nástupem volně dostupné ezoterické literatury. Studium všeho, co bylo najednou k dispozici, pro mě bylo velkou inspirací a obohacením a zcela mě pohltilo. Následně jsem prošla mnoha nejrůznějšími kursy a semináři, poznala spoustu zajímavých lidí, získávala zkušenosti.

jitka2Na mé cestě hledání a sebepoznání mne nakonec nejvíce oslovila zpočátku numerologie a tarot, později plynule navázala astrologie. Tyto nauky mi nabídly nejkomplexnější odpovědi na moje otázky, protože poskytují celostní pohled na člověka i svět jako takový, umí popsat kvalitu času. Když jsem se s nimi potkala, cítila jsem hluboké souznění, byla to láska na první pohled, která se mi stala velkým koníčkem, životním rádcem, pomocníkem a posléze profesí. V současnosti je využívám jak v osobním životě, kdy mi pomáhají porozumět mnoha záležitostem i dějům v okolním světě a právě tak  je využívám pro druhé prostřednictvím konzultací a kursů. Vpodstatě všechno, co se děje, vnímám dnes optikou astrologie a numerologie, které mi do všeho poskytují patřičný vhled. Profesně se jimi zabývám více než dvacet let. 

Zpočátku mého studia pro mě byla velkou školou civilní profese, kdy jsem měla přístup k rozsáhlé databázi osobních dat stovek lidí a současně měla možnost je dlouhodobě osobně poznávat i s jejich životními příběhy,  vnímat, jak se projevují, i to, co se v jejich životech právě odehrává. Toto období pro mě bylo neocenitelnou zkušeností, kdy jsem si přímo v praxi ověřovala teoretické vědomosti a vnímala, jak vše funguje a do sebe zapadá.

jitka3

Propojení těchto úžasných disciplín - numerologie, tarotu a astrologie, které využívám při konzultacích, mi nabízí větší schopnost vhledu do osobnosti daného klienta, jeho příběhu i pochopení jeho situace, ve které se právě nachází, aby mohl dojít k sebepoznání a potřebným změnám. Při konzultaci klientovi nikdy nic neradím, pouze dávám informace v návaznosti na to, jak je čtu v jeho osobním horoskopu, nabízím určitý pohled a je na každém, co s nimi udělá, protože každý je zodpovědný pouze sám za sebe. Při výkladu horoskopu se současně nechávám vést svou intuicí a cítěním.

Spojení všech těchto tří metod, kdy každá po svém a zcela jedinečným způsobem rozvíjí vědomí člověka, umožňuje nahlédnout i neuvědomované stránky povahy, analyzovat kvalitu času. Jejich výpovědní hodnota je účinnější a rychlejší, než je tomu při jiných psychoterapiích. Všechny tyto tři skvělé techniky bych si proto troufla přirovnat ke třem rodným sestrám, jež toho mají tolik společného, přirozeně dobře spolupracují a vzájemně se potvrzují - jejich spojení prostě patří neodmyslitelně k sobě.

Přestože jsem absolvovala různé astrologické kursy, cítím se být zejména samoukem, který vpodstatě jenom "oprášil" své znalosti z minulých inkarnací. Vše mi hned bylo mimořádně blízké a srozumitelné, jakoby mi stačilo si dané informace jen připomenout prostřednictvím teoretických poznatků. Nepřekvapí pak, že spousta informací mi "přichází" intuitivně (moje Slunce ve Vodnáři se nachází v osmém domě a jeho vládce Uran je umístěn ve dvanáctém domě; oba tyto domy jsou bránou do duchovních dimenzí). Současně je mimo jiné i příčinou, že nepatřím mezi lidi, kteří svoji hodnotu odvozují od materiálních statků, za své největší bohatství považuji své znalosti a zkušenosti, které jsem v průběhu života načerpala; cením si dobrých přátel.

V současnosti si stále prohlubuji vzdělání, nejvíce ze všeho mě baví zejména výzkum. Cením si zejména poznatků, ke kterým jsem si došla sama, neustále se učím. Velkou inspirací jsou pro mě lidé, které potkávám, ať už prostřednictvím mé práce či v osobním životě. Informace, které se mnou rezonují, začleňuji do svého života jako součást nové zkušenosti. Fascinují mě příběhy významných osobností; ráda čtu životopisy současných, ale zvláště historických osobností, při kterých mne vždy doprovází příslušný horoskop dané osobnosti. Tak mohu posuzovat historická fakta, vnímat souvislosti a dělat si vlastní úsudek na základě astrologického a numerologického vhledu. To mi umožňuje vidět a vnímat za řádky skutečný životní příběh tak, jak se pravděpodobně mohl v té době odehrávat, jaký asi ten člověk mohl být jako osobnost, jak se  cítil, jak myslel, jaké byl nucen překonávat překážky, prostě se mi tak vyjeví příslušná osoba v celé své podstatě. Naposled jsem zkoumala partnerský horoskop římského císaře a českého krále Karla IV. (který dodnes otevírá duše a srdce Čechů) s jeho otcem králem Janem Lucemburským a obecně jejich rodinné vztahy. Bylo to velké dobrodružství...

Rozhovor v časopise Sidonie:  https://www.postupova.cz/index.php/o-mne/rozhovory/17-spokojen

163 O mně


Novinky

Od září opět Praktické semináře astrologie pro absolventy kursů - více v odkazu Kursy/Praktické semináře


Informovaná voda - více v odkazu Doporučuji


Rozhovor pro časopis Sidonie - prosinec 2016: Spokojený zivot je výsledkem osobní transformace a spolupráce s vlastním osudem.Celý článek najdete TADY


Praktické semináře pro absolventy Školy tvůrčí numerologie – více v odkazu Praktické semináře.

Kontakt

PETRA POSTUPOVÁ
PLZEŇ
mob.: 721 312 745
E-mail: p.postupova@seznam.cz