Rozhovor pro časopis Sidonie - prosinec 2016: Spokojený zivot je výsledkem osobní transformace a spolupráce s vlastním osudem

Sedám si do ušáku a ještě než astroložka Petra Postupová nahlédne do mého horoskopu, pohladím
kocoura, který se mi tře o nohu. Nejsem nervózní. Výklad horoskopu není věštění budoucnosti, ale pomáhá
nahlédnout do konkrétní životní situace a lépe ji pochopit. To je první krok k tomu, abychom mohli svůj život
zlepšit. „Spokojený život je výsledkem osobní transformace a spolupráce s vlastním osudem. Nezbytným
předpokladem k nastoupení této cesty je přijetí zodpovědnosti za svůj život, za své myšlenky, slova a činy.
Velkou brzdou našeho pokroku je strach,“ říká Petra Postupová.
Vaší doménou je astrologie, tarot a numerologie. Proč právě tyto nauky?


Na mé cestě poznání, kdy jsem hledala odpovědi na mnoho otázek přesahujících běžnou realitu, mi tyto
nauky nabídly nejkomplexnější, zcela konkrétní a vyčerpávající informace. Když jsem se s nimi setkala,
cítila jsem hluboké souznění, staly se okamžitě mojí srdeční záležitostí, velkým koníčkem, životním rádcem,
pomocníkem a postupně i profesí. Pomáhají mi porozumět mnoha záležitostem v mém životě i v okolním
světě, umí dát konkrétní odpovědi v časech změn. Poskytují celostní pohled na člověka, na jeho osobní
příběh i na svět jako takový.
Když k vám přijdou klienti konzultovat své osudy, používáte všechny tři metody?
Ano, protože mi umožňují mnohem hlubší vhled do tematiky, než kdybych využívala jenom jednu metodu. A
to jak při analýze osobnosti, tak v rámci prognostických technik. Každá z metod po svém a zcela
jedinečným způsobem rozvíjí vědomí člověka. Proto mi jejich kombinace umožňuje lépe vyhodnotit
osobnost klienta i situaci, ve které se právě nachází, aby mohl dojít k sebeuvědomění a potřebným
změnám. Všechny tyto tři skvělé techniky bych si proto troufla přirovnat ke třem rodným sestrám, jež toho
mají tolik společného, přirozeně dobře spolupracují, vzájemně se potvrzují a doplňují. Patří neodmyslitelně k
sobě. Jsou to nauky, kde je neustále co objevovat a prozkoumávat.
Jaká byla vaše cesta k astrologii?
Byla to touha po poznání skrytého, věcí, jež přesahují náš hmotný svět. Tendence dobrat se toho, jak a
proč vše funguje a co je za tím. Tyto otázky mě zaměstnávaly odjakživa. A astrologie byla jednou z
možností, jak „nahlédnout za oponu“. Vždy mě proto fascinovala, zkoumala jsem znamení zvěrokruhu a
planety a nějak intuitivně vyciťovala jejich energii. Zpočátku se ovšem nejednalo o nějaký hlubší záměr.
Skutečná astrologie přišla až o mnoho let později. Bylo to dané také tím, že v době mého mládí nebyla
dostupná literatura ani možnosti vzdělávání v esoterických oborech jako dnes. Takže jsem tento svůj zájem
neměla možnost nějak více rozvíjet. Nicméně jsem vždy ke všemu, co souviselo s astrologií, vzhlížela s
velkou úctou, protože jsem vyciťovala, že prostřednictvím této královské nauky, jak bývá nazývána,
můžeme porozumět vesmírným cyklům a kosmickému řádu, na jehož principu svět a celý vesmír stojí.
Také jsem vždy v souvislosti s astrologií měla pocit čehosi důvěrně známého, jako bych někde uvnitř již
toto poznání měla. Jen si pro ně sáhnout, což se později také stalo. Když jsem začala studovat
astrologii, bylo to u mě jako bych jen „oprášila“ staré vědění.
Co vše o nás astrologie prozradí? Na jaké otázky nám může odpovědět?
Astrologie nabízí odpovědi na mnoho otázek, umožňuje poznání sebe sama i druhých lidí. Jejím
prostřednictvím můžeme současně pochopit, jak funguje dění zde na Zemi v propojení s přírodními
cykly, které se neustále opakují v pravidelných intervalech. Pracovním nástrojem astrologie je horoskop
sestavený pro přesný čas narození a zeměpisnou polohu, který mapuje postavení nebeských těles v
době našeho zrození. Tento obraz si s sebou neseme po celý život. Je záznamem v naší DNA.
V souvislosti s astrologií se hovoří o osobním neboli nativním horoskopu. Co si pod tím
představit?
Osobní horoskop sestavený podle přesného data, času a místa narození je svojí výpovědní hodnotou
jedinečný. Je v něm zakódována základní charakterová skladba naší osobnosti, vědomé i nevědomé
stránky. Jeho analýza nám pomůže lépe se orientovat sami v sobě, podpořit příznivé stránky povahy,
uvědomit si skryté schopnosti a nadání, stejně jako se vyrovnat s vnitřními rozpory a stínovými stránkami
povahy. Vypovídá o tom, jaký je náš temperament, kreativita, fyzická energie, naše mentální a
komunikační dovednosti, citové potřeby, profesní orientace, zdravotní dispozice. Ukazuje naše rodinné
poměry, domov, jak vnímáme své rodiče, okolnosti kolem vlastního potomstva a mnoho dalšího. U žen
ukazuje dispozice pro těhotenství a mateřství. Z horoskopu můžeme vyčíst, jak se nám bude dařit v
partnerských vztazích, jaký typ partnerů budeme přitahovat. Současně ukazuje překážky, omezení,
zkoušky a životní výzvy, se kterými se budeme v životě setkávat, učební lekce, kterým se budeme muset
naučit. Je souhrnem celé řady cenných informací, mapou, která hledajícímu člověku prozrazuje, proč se
narodil, ukazuje hlavní linie jeho života.
Pomáhá nám tedy poznání osobního horoskopu žít lepší život?
Znalost osobního horoskopu je klíčem k sebepoznání a spokojenějšímu životu. Může nám pomoci se
lépe orientovat v chaosu života, dovede nás k nalezení hlubšího významu, smyslu existence, směruje ke
kreativnímu a smysluplnému prožívání životního příběhu, k harmonii a spokojenosti. Pomáhá utřídit si
názory, vyjasnit pochybnosti, získat lepší orientaci o sobě, o svém životě i svých blízkých, vnímat nové
úhly pohledu. Prostě nahlédnout svět, ve kterém se pohybujeme, jinou optikou. Často mi lidé při
konzultaci říkají, že spoustu věcí, které vyplynuly z výkladu horoskopu, již dávno vědí. Tím, že si je
potvrdili, je posouvá k větší sebedůvěře, k nalezení sebe sama, objevení skrytého potenciálu.
A co v horoskopu naopak napsáno není?
Astrologie nedává zcela konkrétní předpovědi. Ty tam určitě nenajdeme. Ještě i dnes si laická veřejnost
často spojuje astrologii s věštěním. Z toho důvodu mají lidé někdy z astrologie strach, protože se
domnívají, že se mohou dozvědět nějaké katastrofické předpovědi budoucnosti. Ale jde spíše o
neinformovanost, protože nevědí, co všechno jim astrologie může nabídnout. Astrologie a numerologie
staví na zcela racionálních poznatcích obsahujících veškeré zkušenosti, které lidstvo v průběhu tisíciletí
nahromadilo a prověřilo. Ale dnes už se mi stane spíše výjimečně, že se příchozí klient zeptá: „Tak co
mě čeká a nemine?“ Tak to ale není. Je to vždy o nás, co s výchozím nastavením našeho osobního
horoskopu uděláme, jakým způsobem jeho energie rozehrajeme.
Osobně si příliš nepotrpím na nějaké příliš konkrétní předpovědi budoucnosti, které klienta předem
programují. Spíše se specializuji na rozkrytí momentální situace, kterou klient právě řeší a k jejímu
pochopení tak, aby naváděla k optimálnímu řešení.
Co k vám většinou přivádí klienty se žádostí o výklady?
Klienti nejčastěji přicházejí, když v jejich životě probíhají nějaké zásadní změny a oni mají pocit, že
ztrácejí pevnou půdu pod nohama. Přicházejí proto, aby zjistili, „co se děje“, hledají východisko a
pochopení dané situace. Často se tyto změny týkají vztahů a následně řešíme vztah k sobě samému,
protože od toho se odvíjí vše ostatní. Jen pokud jsme sami vnitřně vyrovnaní, spokojení, cítíme k sobě
lásku, vyzařujeme totéž i navenek a působíme tak na druhé lidi, na své okolí. Někdy v krizové životní
situaci, kterou klient právě prožívá, pomůže už jenom ohraničení v čase, když se dozví, jak dlouho bude
tato situace trvat. Dá mu naději a větší sílu k řešení.
Jaké další záležitosti lidé ještě konzultují s astrologií?
Je to například profesní zaměření, typ studia, zdravotní stav. Nebo se přicházejí informovat rodiče o
svých dětech. Zajímají je povahové vlastnosti jejich dítěte, vlohy, talenty, chtějí vědět, jakým směrem
vést výchovu pro jejich zdravý vývoj, jaké koníčky, studium či sport jsou pro ně vhodné, případně se
řeší nějaké problémy se školou či zdravím. Potřeby a touhy našich dětí jsou často zcela odlišné od těch
našich i od ostatních sourozenců, a je proto důležité je poznat.
Předpokládám, že k vám chodí i ženy, které řeší otázku otěhotnění?
Ano. Někdy přicházejí ženy, které nemohou otěhotnět, a chtějí najít odpověď „proč se nedaří“.
Společně hledáme příčinu, případně správné období pro početí. Pokud najdeme v horoskopu nějaké
těžké aspekty, bránící otěhotnění nebo donošení dítěte, nabízím vždy klientkám možnosti alternativní
terapie, které se mi osvědčily a velmi často pak dochází k úspěchu.
Jaké terapie to jsou?
Jednou z těchto metod je Chironova astroterapie. Jindy pomůže speciální homeopatie orientovaná
přímo na konkrétní disharmonické konstelace v horoskopu a další metody vedoucí k posunu ve vědomí.
Chironova astroterapie je vaší autorskou metodou. Prozradíte více o tom, na jakém principu
pracuje?
Tato metoda spojuje astrologii s určitou terapeutickou technikou. Specializuje se na čištění bloků
daných zcela konkrétními napětovými oblastmi osobního nebo partnerského horoskopu, v jejichž
důsledku pak zažíváme různé typy dezorientace, nejistotu, omezení, překážky, životní těžkosti,
nestabilitu, zdravotní problémy, vztahové zádrhely, citová zranění. Terapie zaměřená na disharmonické
oblasti a ostatní napěťovou dynamiku horoskopu umožňuje objevit a rozvinout vrozené schopnosti na
hlubší úrovni, zmírnit extrémy. Napomáhá korigovat nesprávné postoje, jež nejsou v souladu s
vesmírnými principy, jimiž si ubližujeme možná již po mnoho životů a kvůli kterým se dostáváme
opakovaně do životních krizí. Tuto metodu provádíme s terapeutkou paní Hanou Homolkovou pro širší
veřejnost od roku 2005 a pojmenovaly jsme ji po mytologickém kentaurovi Chironovi, který umí léčit
bolest a zranění, skrytá v nejhlubší části naší psychiky.
Říkáte klientovi, co by měl ve svém životě podniknout?
Nikdy klientovi neradím, co má dělat. Protože pak by to byla moje cesta, moje řešení daného problému a
nikoliv jeho. Navíc bych mu vzala příležitost obstát ve zkoušce. Spíše se cítím jako průvodce jeho
horoskopem, při výkladu se současně nechávám vést svou intuicí a cítěním. Snažím se mu poskytnout
vhled do určité situace, nabídnout jiné úhly pohledu, aby si tak on sám mohl dojít k uvědomění, změně
myšlení, k řešení. Protože jedině tak se může zbavit starých vzorců chování, omezujících přesvědčení,
která mu již neslouží a blokují jej na jeho životní cestě. Je pak na každém, co s informacemi udělá,
protože každý je zodpovědný pouze sám za sebe. V podstatě každá situace, do které se dostaneme, by
měla sloužit našemu růstu.
Je náš osud pevně daný, nebo je nám ponechaná svobodná vůle?
Náš osobní horoskop vypovídá o základních dispozicích, dají se z něj předvídat situace, které nastanou,
ale neříká, jak přesně bude náš život probíhat. Je to z toho důvodu, že každý máme svobodnou vůli, a
tudíž způsob, jakým budeme přistupovat k životním výzvám našeho horoskopu, bude u každého jiný. To,
jak je vyřešíme, určuje naši budoucnost. Tudíž osud, jak jej vnímáme, je v zásadě v našich rukou, v naší
ochotě měnit nesprávné životní postoje a nic není silnějšího než vůle člověka. Spokojený život je tak
výsledkem osobní transformace a spolupráce s vlastním osudem, přičemž nezbytným předpokladem k
nastoupení této cesty je přijetí zodpovědnosti za svůj život, za své myšlenky, slova a činy. Velkou brzdou
našeho pokroku je strach.
Ne vždy tak ale byla astrologie vnímána?
Dříve bylo na astrologii dlouho pohlíženo především jako na předpovídání budoucnosti a tradiční
astrologie většinou interpretovala horoskop fatalistickým způsobem. Nebrala v úvahu svobodnou vůli
člověka a možnosti ovlivňovat tak svou budoucnost. Současná astrologie se zaměřuje spíše než na
předvídání události na rozvoj lidské osobnosti.
Zmínila jste, že náš horoskop ukazuje i nevědomé stránky Jak nám může pomoci pochopit, kdo
jsme a kam jdeme?
Naše nevědomí, psychiku má na starosti kromě jiného zejména Luna, symbol duše. Ukazuje náš vnitřní
život, instinkty, emoce. Její vazby s ostatními planetami ukazují nevědomé, navyklé vzorce chování a
automatické reakce, vycházející z našeho nevědomí. Hraje významnou roli rovněž ve vztazích, protože
ukazuje na podvědomá očekávání. Astrologické interpretace neuvědomovaných stránek naší povahy
jsou neobyčejně výstižné, velmi přesné a svou výpovědní hodnotou účinnější a rychlejší, než je tomu při
jiných psychoterapiích. Horoskop ukazuje psychiku jako celek. Je skvělým nástrojem sebepoznání a
výchozím bodem pro práci na sobě.
Kdo jsme a kam jdeme, ukazuje v horoskopu více faktorů, zejména však osa lunárních uzlů, která
nejenže rozkrývá minulost (kdo jsme), ale současně naznačuje hlavní životní úkol, je ukazatelem směru,
který je důležitý pro náš další vývoj. Je to směr, ve kterém by mělo být dosaženo nejvyššího růstu, proto
bychom na něj měli zaměřit pozornost v první řadě. Tato osa bývá označována jako cíl směřování duše,
zakotvený v nevědomí a upozorňuje na karmické lekce, které máme zvládnout v současném životě.
Dovolte mi ještě poslední otázku. Jaké jsou vaše další plány? Na co se těšíte?
Nedělám si nějaké dlouhodobé plány. Snažím se žít přítomností, tady a teď a prožít každý den naplno,
radovat se z maličkostí. Proto se i těším na každý další nový den. Na to, co přinese, na nové
zkušenosti. Jsem ráda, když se dostanu do přírody, kde relaxuji a čerpám inspiraci. U situací, které
přicházejí, se snažím hledat hlubší smysl, protože nic se neděje náhodně. Obecně se snažím spíše k
sobě věci nechat přijít, nechat život plynout, protože vím, že všechno má svůj čas a důvod. Já jej
prostřednictvím astrologie mohu pouze poněkud rozkrýt a lépe mu porozumět. Často jsou mi inspirací
právě klienti, kteří přicházejí v určitém období, přátelé, absolventi mých kurzů, se kterými se těšíme z
nových poznatků, společného sdílení. Neplánuji nijak zvlášť ani termíny nových kurzů, až když se lidé
sami začínají poptávat, vím, že je čas zvolit termín na nový kurz. A s ním přijde i nadšení a motivace.
Jinak se těším permanentně vždy na setkání se svým malým vnoučkem, na to, co se zase od sebe
vzájemně naučíme.

Rozhovor v časopisu SIDONIE - autor:  Jana Poncarová.

Novinky

Od září opět Praktické semináře astrologie pro absolventy kursů - více v odkazu Kursy/Praktické semináře


Informovaná voda - více v odkazu Doporučuji


Rozhovor pro časopis Sidonie - prosinec 2016: Spokojený zivot je výsledkem osobní transformace a spolupráce s vlastním osudem.Celý článek najdete TADY


Praktické semináře pro absolventy Školy tvůrčí numerologie – více v odkazu Praktické semináře.

Kontakt

PETRA POSTUPOVÁ
PLZEŇ
mob.: 721 312 745
E-mail: p.postupova@seznam.cz