Numerologie

NumeroCO JE NUMEROLOGIE...

Numerologie patří mezi pradávné hermetické nauky starověku, zabývající se esoterickým významem čísel. Spočívá v poznání, že každé číslo reprezentuje určité vlastnosti, a že vnější jevy se opakují v pravidelných rytmech. Čísla jsou nositeli informací o našich povahových rysech, mohou nám zodpovědět mnohé otázky, sloužící k hlubokému sebepoznání. Čísla našeho data narození vytvářejí mocnou vibrační sílu, která ovlivňuje nejenom naše jednání a základní charakteristiku, ale určují i časy obratu, definují životní cíl. Čísla reprezentují vpodstatě kvality, vlastnosti, časy, určují trvání.
 

Cílem a smyslem numerologie vždy bylo pomáhat člověku v  jeho rozvoji a osobním růstu, slouží jako nástroj  sebepoznání a umožňuje vědomé využití a rozvoj vlastních schopností.

Je neocenitelným pomocníkem při poznávání našich nejbližších, přátel, spolupracovníků. Numerologie (a jí příbuzné discipliny tarot a astrologie) nám pomáhá pochopit chování našich nejbližších, přátel, spolupracovníků. Poznání vlastností, skrytých za čísly jejich data narození nám nabídne orientaci v jejich chování, smířlivost, uvědomíme si, že nám určité věci nedělají naschvál, ale pouze reagují na svůj datum narození (který je často zcela odlišný od toho našeho).

Numerologie umožňuje připravenost v časech obratu a tím větší možnosti růstu, pomáhá nám vyvarovat se strnulých vzorců chování, předejít negativnímu dění v našem životě.
 

V numerologii pracujeme s čísly od 1 do 9; tyto hodnoty platí za základní čísla, jež odpovídají vesmírnému řetězci působení, protože každé číslo v sobě nese smysl svého principu a říká nám, jaký typ životní energie je v něm vyjádřen. Bez čísel by neexistovaly žádné výpočty prostoru a času, čísla dávají tvar, určují trvání, každé jednotlivé číslo svým principem ztělesňuje určité vlastnosti a datum narození každého z nás je optimálně zvoleným časem ke zvládnutí životního úkolu, ať už se narodíme „v termínu“, předčasně či opožděně. Vesmírné hodiny jsou neomylné. Všichni jsme tak bezprostředně zapojeni do tvořivých sil vesmíru a jsme jimi řízeni.
 

Numerologie se zabývá zkoumáním data narození a jména. Představíme-li si za každým jednotlivým číslem určitý specifický druh energie, vibrační hodnotu, jež nás příslušným způsobem ovlivňuje, zjistíme tímto způsobem poměrně snadno podle povahy daného čísla a jeho vlastností naše hlavní povahové rysy, základní strukturu osobnosti.

Uvědomíme si, zda náš přístup k vnějšímu světu je spíše rozumový či citový, extrovertní či introvertní, ujasníme si své schopnosti a dovednosti, talenty, profesní zaměření, vztah k finančním záležitostem. Zjistíme, jak jsme na tom s fyzickou energií a vitalitou, zda jsme manuelně zruční, ujasníme si, zda umíme vyjádřit své city. Je neocenitelnou pomůckou k orientaci v partnerských a osobních vztazích. Čísla našeho data narození jsou rovněž výpovědí o tom, zda dokážeme využít svůj potenciál prakticky, vypovídají o problémech v dětství, zdravotních dispozicích, obsahují informace o naší životní cestě.
 

Kosmické vibrace data narození určují životní cíl.  Rozluštění příslušného data narození nám poskytne informace o osobnosti a charakteru (společně se jménem), o povaze dané osoby, umožní poznat jeho silné a slabé stránky spolu s řešením, jak je nejlépe zvládnout a využít, jsou ukazatelem směru. Tyto údaje jsou pro nás určitým odrazovým můstkem, na jejichž základě můžeme svojí svobodnou volbou stanovit své místo v osobním řádu věcí.

Z toho důvodu neexistuje ani úplně dobré, ani zcela špatné datum narození. Je právě tím potenciálem daných vibrací, skrytých za čísly našeho data narození, jež máme každý z nás k dispozici. Nevypovídá o tom, jak je využijeme - to je otázka volby - naší svobodné vůle. Každý má vždy na vybranou, jestli uplatní negativní či pozitivní stránku své povahy, která se může pod vlivem vnějších událostí projevit.  Poznání vlastních slabostí i předností má pro náš rozvoj velký význam. Jejich přijetím jsme schopni odložit zbytečné pocity viny a nalézt vnitřní mír.

Datum narození můžeme vnímat jako výzvu a je jenom na nás, jak s ním naložíme.
 

Numerologie je pro svoji jednoduchost dostupná pro každého, může posloužit k rychlé základní orientaci jak v povahových vlastnostech, tak v současném dění.

 l63 e

Záznam přednášky "Doplňování numerologie a astrologie v praxi"

(28. 5. 2013 - Centrum pro osobní rozvoj Štěstíčko, Plzeň) 

Numerologie jako nástroj sebepoznání a orientace v čase                                      

Osobní zkušenosti vyplývající ze spojení obou disciplin

Pohled  na čísla očima starověkých civilizací

Horoskop imge

Zvukový záznam; prezentace:   http://www.ceskaastrologie.cz/plzen.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Od září opět Praktické semináře astrologie pro absolventy kursů - více v odkazu Kursy/Praktické semináře


Informovaná voda - více v odkazu Doporučuji


Rozhovor pro časopis Sidonie - prosinec 2016: Spokojený zivot je výsledkem osobní transformace a spolupráce s vlastním osudem.Celý článek najdete TADY


Praktické semináře pro absolventy Školy tvůrčí numerologie – více v odkazu Praktické semináře.

Kontakt

PETRA POSTUPOVÁ
PLZEŇ
mob.: 721 312 745
E-mail: p.postupova@seznam.cz